กำหนดการวันพ่อแห่งชาติและสานต่อผ้าป่าขยะเพื่อวัดสวนแก้ว ปีการศึกษา 2555  

การเตรียมตัวก่อนการสอบ V-Net วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
    
 -  เนื้อหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

     -  จำนวนข้อสอบแต่ละวิชาของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

     -  เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

     -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ

     -  ตารางสอบ

   

ผลการทดสอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพ (SVT.) ของสถาับันในเครือตั้งตรงจิตร ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2554


- ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิชาพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี

กำหนดการพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตร์พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
โครงการสร้างคลังความรู้กับทรู ปลูกปัญญาดอทคอม  
จดหมายข่าว
 รายชื่อนักเรียน - นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกโครงการกรุงไทย ยุววานิช ปี 2553  
รายละเอียดข้อสอบ V-NET 
รายละเอียดในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต
  ตรวจผลคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25 ประเภทบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพิมพ์ดีดสัมผัส
ประเภทธุรกิจสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของครู
ประเภทสิ่งประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
     
       
       
   
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวส.   
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ปีการศึกษา 2554   
นิทรรศการผลงานโครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554  
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2554  
กีฬาปัญจมิตรเกมส์ 2554  
"หนึ่งแสนครูดี"
สอบธรรมมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2554  
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับบริจาคเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาปีการศึกษา 2554
 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2554
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพระดับ ปวส.1
 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปวช.1
 การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2554
 พิธีรับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2553
 

 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือรับนักศึกษาผึกประสบการณ์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียน โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน  กับ บริษัท ยัม เรสเทอรองต์ อินเตอร์เนชั่ลแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 
 
งานวิชาการ ถนนสายอาชีพและสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมวันมาฆบูชาและ งานเชิดชูเกียรติ์   
กิจกรรม โครงการกรุงไทย - ยุววานิช
รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554
ศึกษาดูงานและสายใยสัมพันธ์ จ.ระยอง  
โครงการสานต่อผ้าป่าขยะเพื่อวัดสวนแก้ว 17 ธันวาคม 2553