การเดินทาง |

ทางรถประจำทาง   :

สาย 3, 9, 14, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 66,
ปอ. 5

ทางเรือ    : เรือด่วน นนทบุรี - ถนนตก
ปากเกร็ด - วัดพระยาไกร (ขึ้นท่าพายัพ)
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
266/9 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
Tel. 0-2241-4278 , 0-2241-5162 Fax. 0-2669-5198 
E-Mail : wimol@wtc.ac.th