มาร์ช ว.ท.ว.
   
   
      วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน คือแหล่งสถานอบรมและบ่มวิชา
อีกมารยาทเพียบพร้อมทั้งจรรยา ตึกงามสง่ารวยรมณ์รื่นล้วนชื่นใจ
       ใจเราวิมลทั่วทุกคนเขานิยมชมชื่น ยอมรับนับถือ ว.ท.ว. งามเด่นและวิไล
ชื่อเราลือเลื่องเกียรติฟุ้งเฟื่องไกล เกริกก้องเกรียงไกรยิ่งใหญ่วิทยาการ
       องค์พระวิฆเนศวรเจ้า โปรดช่วยปัดเป่าโพยภัยและประทาน
สติปัญญาศึกษาวิชาชาญ เนาว์สุขสำราญชั่วกาลนิจนิรันดร์
       เราเป็นชาวเหล่าวิมลศรีย่าน กลมเกลียวสมานเรารักสมัครใจมั่น
ทั้งการเรียนเล่นเด่นพร้อมดีครบครัน มุ่งหน้าสร้างสรรค์ ว.ท.ว. เรารุ่งเรือง (ซ้ำ)
   
   
 
 
 
รู้จัก วทว.
ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
พุทธสุภาษิต และปรัชญา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สัญลักษณ์วิทยาลัย
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
มาร์ช วทว.
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์

 

วอล์ท ว.ท.ว.
   
          แดนนี้คือที่เราฝัน รักมั่นผูกพันดวงใจ
สถานศึกษายิ่งใหญ่ ล้ำเลิศอำไพ ว.ท.ว.
แดนนี้ คือที่เราหวัง ล้วนตั้งจิตใจคอยรอ
สุดท้ายต่างซึ้งใจพอ เกียรติ ว.ท.ว. เกริกฤทธิ์โอฬาร
อ้าองค์วิฆเนศวรเจ้า สถิต ณ ด้าว สรวงทิพย์วิมาน
กราบขอพรพระโปรดประทาน ช่วยดลบันดาลวิชาชาญดียิ่ง
หากแม้นไปอยู่แดนไหน ไกลใกล้จะทำทุกสิ่ง
เปล่งแสงดุจเพชรพราวพริ้ง สมศักดิ์ศรียิ่ง ว.ท.ว. (ซ้ำ)